Copernicus LATES: The Laboratory of Life

ARTISTIC LABORATORY
Open Body Experiment
Artist Talk by Amy Karle

26 April 2018
7 – 10p
Copernicus Science Center
Zaplecze audytorium
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Poland

Centrum Nauki Kopernik: „Laboratorium życia”

LABORATORIUM ARTYSTYCZNE
Ciało otwarte. Eksperyment

26 kwietnia 2018
Godz. 19.00 – 22.00, wejście już od 18.30
Centrum Nauki Kopernik
Gdzie: Zaplecze audytorium (Parter)
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Poland

WHAT DOES IT MEAN TO BE HUMAN?
                   WHAT IS OUR PURPOSE IN LIFE?
                                   WHO DO WE WANT TO BECOME?
                                                       HOW CAN WE GET THERE?

Internationally Award winning BioArtist Amy Karle explores what it means to be human in this epoch of the Anthropocene and our current age of humans and technology merging. Considering her work as artifacts of a speculative future where digital, physical and biological systems merge, she will share her research, methodology, philosophy, practice and artworks in an illuminating talk on how she taps the human condition and uses exponential technology as a mirrors to the self and mirrors to who we can become. She will discuss how she leverages body-based investigation, science and technology to create art that examines material and spiritual aspects of life; opening visions of how STEAM (science, technology, engineering, art, math) could be utilized to support and enhance humanity while making advancements towards those goals in the process.

Panel Discussion to Follow.

LABORATORIUM ARTYSTYCZNE

CIAŁO OTWARTE. EKSPERYMENT
Twórczość Karle zalicza się do tzw. bio-artu – jednego z nurtów współczesnej art & science. W swych poszukiwaniach artystka koncentruje się na ludzkim ciele, które jest dla niej nie tylko tematem prac, ale także oryginalnym środkiem artystycznego wyrazu.

Spotkanie poprowadzi dr Joanna Jeśman, kulturoznawczyni z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

W spotkaniu z Amy Karle wezmą udział:

dr Aleksandra Hirszfeld – filozofka, artystka, kuratorka sztuki, dziennikarka. W swoich projektach skupia się na analizie świadomości społecznej. Jej instalacja „Information Absorber”, badająca przestrzeń publiczną w demokratycznych państwach, była prezentowana w Jean Tinguely Museum w Bazylei razem z pracami Mariny Abramovic i Thomasa Hirschhorna. Jest autorką książki „Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych” oraz współscenarzystką i współproducentką projektu „Istota” – pierwszej erotycznej powieści graficznej stworzonej przez kobiety. Współpracowała z „Kwartalnikiem Filmowym”, „Dwutygodnikiem”, „Art + Science Meeting”, „Monitor Magazine”.

dr Joanna Jeśman – kulturoznawczyni i anglistka ze School of Ideas Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu. Zajmuje się wpływem medycyny i nowoczesnych biotechnologii na społeczeństwo. Naukowo interesuje się sztuką i jej rolą we współczesnym świecie, a także prospołecznymi działaniami edukacyjnymi w zakresie ekologii. Jest autorką publikacji „Żywa sztuka. Wielowymiarowość bio artu w kontekście posthumanistycznym”. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, z Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

CO TO ZNACZY BYĆ CZŁOWIEKIEM?

                 JAKI JEST CEL NASZEGO ŻYCIA?

                                      KIM CHCEMY SIĘ STAĆ?

                                                 JAK MAMY TO OSIĄGNĄĆ?

Amy Karle to nagradzana na świecie artystka, której twórczość zalicza się do nurtu bio-artu i koncentruje wokół pytania o to, co oznacza bycie człowiekiem w epoce antropocenu i w czasach, gdy zaciera się granica między ludźmi a technologią. Jej prace można nazwać artefaktami spekulatywnej przyszłości, gdzie to, co cyfrowe, fizyczne i biologiczne, staje się jednym. Dzieląc się wynikami swoich badań, metodologią, filozofią, działaniami artystycznymi i pracami, w fascynujący sposób opowie o tym, jak zgłębia ludzką kondycję i korzysta z technologii wykładniczych jako lustra, w których odbijamy się my sami oraz nasz przyszły potencjał. Artystka opowie o tym, jak jej eksperymenty z ciałem, nauką i technologią pomagają jej tworzyć sztukę, która eksploruje materialne i duchowe aspekty życia. Przedstawi też swoje inspirujące wizje na temat tego, jak dziedziny o wspólnej nazwie STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) mogą pomóc ludzkości i wspierać ją na drodze do osiągania celów.

Wieczory dla dorosłych CNK: Laboratorium życia
Spotkanie z artystką Amy Karle
26 kwietnia 2018 r., godz. 19.00 – 22.00
Centrum Nauki Kopernik Zaplecze audytorium
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa, Polska

 

Karle is at Copernicus Science Center as an American Arts Incubator exchange artist to Poland focusing on public diplomacy and social innovation to empower women in STEAM (science, technology, engineering, art and math). American Arts Incubator is a cultural exchange initiative of the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs administered by ZERO1. American Arts Incubator — Poland is a collaboration with U.S. Embassy Warsaw and Copernicus Science Centre.

Artystka Amy Karle poprowadzi warsztaty w Centrum Nauki Kopernik w ramach polskiej edycji programu wymiany artystycznej American Arts Incubator, skupiającej się na dyplomacji społecznej i społecznych innowacjach jako sposobach włączenia kobiet w STEAM (naukę, technologię, inżynerię, sztukę i matematykę). American Arts Incubator jest kulturalną inicjatywą Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu oraz ZERO1. Polska edycja odbędzie się we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik.

LABORATORIUM ARTYSTYCZNE  |  CIAŁO OTWARTE. EKSPERYMENT   28 April 2018
Introduction by Dan Hastings, US Embassy Warsaw; Wiktor Gajewski, Copernicus Science Centre, and Joanna Jesman.
Artist Talk by Amy Karle
Panel Discussion following talk with Amy Karle, Aleksandra Hirszfeld and Joanna Jeśman