PUBLICATIONS & PRESS

Bio-sztuka

“Bio art (także wet art, transgenic art, vivoart, sztuka genetyczna) – sztuka używająca rozmaitych form życia jako podstawowej materii artystycznej… Amy Karle jest uznawana za pierwszą bioartystkę łączącą nauki komputerowe i nauki przyrodnicze, biotechnologię i infotechnologię”…

Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej (book)

Książka stanowi pierwsze w skali światowej całościowe opracowanie dotyczące sztuki biometrycznej; w niej zdefiniowana sama kategoria sztuki biometrycznej, która obejmuje projekty artystyczne z zakresu art & science oparte na danych biometrycznych oraz na strategiach bioparametryzacji ciała… Amy Karle nie określa wszystkich swoich działań jako bio-art, dzieląc realizowane projekty na bio-art, sztukę biofeed-backu, kreatywną modę, rzeźby, sztukę performance etc.

Wikipedia | Amy Karle

Amy Karle (ur. 1980) – amerykańska artystka, bioartystka i futurystka, której prace koncentrują się na relacji między technologią a ludzkością, a w szczególności na wpływie technologii i biotechnologii na zdrowie, ludzkość, społeczeństwo, ewolucję i przyszłość…

Regeneracja ludzkiego ciała sztuką: bio - artystyczna propozycja Amy Karle

Amy Karle, wpływowa bioartystka, łączy sztukę i biologię za pomocą druku 3D i komórek macierzystych, performansu, a nawet mod y z wzorami wykonanymi na podobieństwo żył, tętnic i wewnętrznych organów człowieka, sugerując przyszłość, w której sztuka i design plus technologia i biologia mogłyby leczyć ciało ludzkie i na nowo definiować istotę życia

Pętle neurofeedback: elektroencefalografia jako strategia artystyczna w wybranych projektach artystyczno-naukowych

Celem artykułu jest przedstawienie projektów artystyczno-naukowych związanych z elektroencefalografią (EEG) i zbadanie ich pod kątem zależności między narracjami artystycznymi a procedurami medycznymi. Omówiono prace pionierów zastosowań EEG w sztuce (David Rosenboom, Alvin Lucier) oraz współczesnych artystów (Lisa Park, Amy Karle), których interesują głównie performanse i instalacje relacyjne. Autorka tekstu analizuje projekty pod kątem wprowadzonej przez siebie koncepcji biomediacji (zaczerpniętej z teorii biomedii Eugene'a Thackera oraz koncepcji mediacji Joanny Żylińskiej i Sarah Kember), wskazując na post- i transhumanistyczne strategie stosowane przez artystów. Zastanawia się, na ile parametryzacja i przetwarzanie pracy bioelektrycznej ludzkiego mózgu może służyć jako narzędzie do poszerzania możliwości ludzkiego ciała i umysłu, a tym samym do tworzenia połączeń z „nieludzkimi” konstrukcjami.

Kultura Współczesna Homo medicus vol. 107 | Pętle neurofeedbacku. Elektroencefalografia jako strategia artystyczna w wybranych projektach z zakresu art & science

“Amerykańska artystka Amy Karle wykorzystuje proces neurofeedbacku do eksploracji własnej przestrzeni mentalnej, czyniąc ze swoich projektów rodzaj somatycznej, afektywnej autoetnografii. ... W kolejnych projektach Karle skupiła się przede wszystkim na parametryzacji elektroencefalograficznej, próbując nadać wizualną, materialną formę swoim przeżyciom, kreując rodzaj artystycznej eksploracji świadomości… Projekt Karle wyraźnie wpisany jest w perspektywę dążeń transhumanistycznych nie tylko w przywołanym kontekście.... a ideą pracy jest próba stworzenia hybrydycznej przestrzeni, kreowanej w czasie rzeczywistym, w której dochodzi do monitorowania, ale i transcendowania świadomości poprzez połączenie jej za sprawą cyrkulacji impulsów z systemem informatycznym. Nie tyle chodzi więc o klasyczne, protetyczne, z ducha cybernetyczne poszerzenie…

Polityka | Fascynujący bioart, czyli fuzja sztuki i nauki

Bioart daje więc artystom zupełnie nowe możliwości działania na styku nauki, ale jednocześnie nie jest to dziedzina łatwa. Czasami bardzo trudno jest im zaprezentować na wystawach, na przykład żywe kultury bakterii, które wymagają specjalnych warunków. Ponadto istnieją ograniczenia związane z przepisami regulującymi genetyczną modyfikację organizmów.

American Arts Incubator - Polska warsztaty i wystawa z Artystką Amy Karle

Jako dyplomowana amerykańska artystka zajmująca się inkubatorem inkubatorów artystycznych zadaniem Amy Karle jest ułatwianie twórczej ekspresji i innowacji społecznych, aby wzmocnić pozycję kobiet w STEAM. Podczas gdy Amy Karle była dyplomatką artystyczną American Arts Incubator (AAI) w Polsce i artystką mieszkającą w Centrum Nauki Kopernik (Centrum Nauki Kopernik), prowadziła badania, prowadziła warsztaty, rozdawała fundusze grantowe, wspierała zespoły do tworzenia projektów społecznościowych przy użyciu sztuki i technologii zająć się problemami społecznymi w modelu inkubatora typu doliny krzemowej - a także samodzielnie stworzyć dzieła sztuki i wystawę. Wymiana zakończyła się przeglądem panelu, wystawą publiczną i programem małych grantów dla uczestników, aby mogli kontynuować swoją pracę.

Wystawa końcowa programu Arts Incubator w CN Kopernik otwarta!

W piątek, 11 maja uznana amerykańska artystka Amy Karle i polscy uczestnicy programu American Arts Incubator otworzyli w słynnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wspólną wystawę Warstwy Życia. Wystawa czynna dla zwiedzających do 27 maja w Pawilonie Nad Wisłą, jest efektem współpracy polskich artystów, badaczy i informatyków i odnosi się do kontekstów społecznych i psychologicznych. Tuż przed uroczystym wernisażem uczestnicy publicznie zaprezentowali swoje projekty przed pięcioosobowym jury i ponad 200 widzami ubiegając się o prestiżowy grant na ich kontynuację.

Wystawa “Warstwy Życia” w Centrum Nauki Kopernik już czynna!

W piątek, 11 maja o godzinie 17:00 amerykańska artystka Amy Karle i polscy uczestnicy American Arts Incubator otworzą wspólną wystawę „Warstwy Życia” w słynnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wystawa jest wynikiem trwającego od miesiąca programu zorganizowanego przez Ambasade w ścisłej współpracy z Centrum Nauki Kopernik, który posługuje się najnowszymi technikami cyfrowymi i biotechnologią w odniesieniu do kontekstów społecznych i psychologicznych.

Kulisy Kultury: tatuaże z chlorofilu i sukienka z glonów

Amy Karle w swojej twórczości wykorzystuje umysł, ciało, naukę i technologię. Wraz z uczestnikami projektu "Warstwy życia" poszukuje odpowiedzi na pytania o nasze człowieczeństwo oraz o ograniczenia i możliwości tworzenia we współczesnej rzeczywistości.

Amerykańska artystka i Centrum Nauki Kopernik uruchamiają pierwszy program Inkubator Sztuki w Polsce

Wielokrotnie nagradzana amerykańska artystka Amy Karle oficjalnie uruchomiła 26 kwietnia br. pierwszy w Polsce program Arts Incubator. Finansuje go Departament Stanu USA, a prowadzi cieszące się międzynarodowym uznaniem Centrum Nauki Kopernik. Arts Incubator jest międzynarodowym programem wymiany kulturalnej, w ramach którego wybitni artyści amerykańscy jadą na rezydencję za granicę, gdzie wraz z członkami lokalnej społeczności pracują nad różnymi zagadnieniami społecznymi – takim jak sprawiedliwość ekonomiczna czy zrównoważony rozwój środowiska – poprzez projekty artystyczne i technologiczne.

Przyszłość, która już tu jest

Amy Karle to amerykańska artystka, która w swojej twórczości wykorzystuje umysł, ciało, naukę i technologię. Wraz z uczestnikami projektu Warstwy życia poszukuje odpowiedzi na pytania o nasze człowieczeństwo oraz ograniczenia i możliwości tworzenia we współczesnej rzeczywistości.

Ambasada i Centrum Nauki Kopernik zapraszają do udziału w programie American Arts Incubator

American Arts Incubator (AAI) jest inicjatywą Departamentu Stanu oraz ZERO1, która umożliwia podróże amerykańskich artystów do wybranych krajów, gdzie we współpracy z lokalnymi instytucjami i społecznościami powstają projekty związane z ważnymi zagadnieniami społecznymi — zrównoważonym rozwojem ekonomicznym, ochroną środowiska oraz dostępem do nowych technologii.